Lövets Fysioterapi - Landstingsansluten sjukgymnast i Umeå


Erik Singh - Legitimerad sjukgymnast
Erik Singh
Leg. sjukgymnast


Lövets Fysioterapi
Slöjdgatan 2
90325 Umeå
090-135200
lovets.fysioterapi@gmail.com

Lövets Fysioterapi

Jag heter Erik Singh. Mitt intresse är träning och rörelsekontroll (kinetic control) och har efter studier i England fått titeln Movement Therapist. Vilket innebär att jag identifierar okontrollerade eller kompenserande rörelsemönster som har med din smärta att göra.

http://www.getmovement.se/

När jag identifierat ett icke optimalt rörelsemönster, lägger vi tillsammans upp ett individuellt anpassat träningsprogram utifrån dina mål och förutsättningar för att vi gemensamt ska få en så god rehabilitering som möjligt.

Utöver detta har jag även lång erfarenhet som personlig tränare, går Mastersprogram i sjukgymnastik vid Umeå universitet och utbildar mig inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) som är ett specialistområde inom sjukgymnastik. OMT fokuserar på bedömning och behandling för olika typer av problem i rörelsesystemet.

Ett besök kostar 100 kronor och frikort gäller. Personer under 20 år får gratis vård.